Nordre Follo
Kulturråd

For kulturaktører i Nordre Follo

Hva gjør vi?

Om Nordre Follo
Kulturråd

Nordre Follo Kulturråd ble etablert i 2021, og ledes av Knut Falla og Jan-Elling Skaugerum. Formålet vårt er å bidra til at kulturaktører i Nordre Follo får best mulig rammebetingelser for utøvelse av kulturell aktivitet.

Vil du bli medlem?

Kulturaktører som enkeltpersoner, lag, grupper og kulturorganisasjoner med tilhørighet i Nordre Follo kan være medlem av Nordre Follo Kulturråd. Medlemskapet er gratis og registreres i kulturrådets register.

Aktuelt

På tide å søke om momskompensasjon for 2022

Frivillige organisasjoner kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lotteri-og stiftelsestilsynet har en samleside med alt av informasjon om ordningen.

Søknadsfristen for regnskapsåret 2022 er 1. september 2023, men dersom organisasjonen din er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter, så skal søknaden sendes via sentralleddet. Disse har egne søknadsfrister, normalt i tidsrommet 10.–20. juni. Sjekk med ditt sentralledd når deres frist er.

Informasjon og tjenester

Vi har gjort det enklere å finne fram til informasjon og tjenester som er særlig relevant for kulturaktører.

Tilskudd og
støtte

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd

Lokaler og
anlegg

Utleie av kommunale lokaler og anlegg
Lån av fylkeskommunale skolelokaler

Lag og
foreninger

Register med kontaktinformasjon for lag og foreninger i Nordre Follo.

Siste innlegg