Nordre Follo
Kulturråd

For kulturvirksomheter i Nordre Follo

Hva gjør vi?

Om Nordre Follo
Kulturråd

Vårt formål er å bidra til at kulturvirksomheter i Nordre Follo får best mulig rammebetingelser for utøvelse av kulturell aktivitet.

Vi representerer frivillige lag, foreninger og organisasjoner, samt frittstående utøvere av kunst og kultur. Medlemskapet er gratis og registreres i Kulturrådets register.

Informasjon og tjenester

Tilskudd og
støtte

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd

Lokaler og
anlegg

Utleie av kommunale lokaler og anlegg
Lån av fylkeskommunale skolelokaler

Lag og
foreninger

Register med kontaktinformasjon for lag og foreninger i Nordre Follo

Politiske
møter

Oversikt over møter med kommunens utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Informasjon og tjenester

Tilskudd og
støtte

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd

Lokaler og
anlegg

Utleie av kommunale lokaler og anlegg
Lån av fylkeskommunale skolelokaler

Lag og
foreninger

Register med kontaktinformasjon for lag og foreninger i Nordre Follo

Politiske
møter

Oversikt over møter med kommunens utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Aktuelt

Siste innlegg