Nordre Follo
Kulturråd

For kulturvirksomheter i Nordre Follo

Hva gjør vi?

Om Nordre Follo
Kulturråd

Nordre Follo Kulturråd ble etablert i 2021, og ledes av Knut Falla og Jan-Elling Skaugerum. Formålet vårt er å bidra til at kulturvirksomheter i Nordre Follo får best mulig rammebetingelser for utøvelse av kulturell aktivitet.

Informasjon og tjenester

Vi har gjort det enklere å finne fram til informasjon og tjenester som er særlig relevant for kulturvirksomheter.

Tilskudd og
støtte

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd

Lokaler og
anlegg

Utleie av kommunale lokaler og anlegg
Lån av fylkeskommunale skolelokaler

Lag og
foreninger

Register med kontaktinformasjon for lag og foreninger i Nordre Follo

Politiske
møter

Oversikt over møter med kommunens utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Informasjon og tjenester

Vi har gjort det enklere å finne fram til informasjon og tjenester som er særlig relevant for kulturvirksomheter.

Tilskudd og
støtte

Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale tilskudd
Statlige tilskudd

Lokaler og
anlegg

Utleie av kommunale lokaler og anlegg
Lån av fylkeskommunale skolelokaler

Lag og
foreninger

Register med kontaktinformasjon for lag og foreninger i Nordre Follo

Politiske
møter

Oversikt over møter med kommunens utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Vil du bli medlem?

Kulturvirksomheter som enkeltpersoner, lag, grupper og kulturorganisasjoner med tilhørighet i Nordre Follo kan være medlem av Nordre Follo Kulturråd. Medlemskapet er gratis og registreres i kulturrådets register.

Aktuelt

Siste innlegg

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2024-2027 viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire årene frem mot 2027, blant annet for virksomhetsområdet Kultur og inkludering.
Les mer