januar 2022

Søk om tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser – frist 1. mars

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Tilskuddet skal spore til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning. 

Fylkeskommunen har som mål at Viken skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med levende møteplasser i boområdene. For å oppnå dette, er det viktig å skape et inkluderende og integrert Viken-samfunn, der alle innbyggere føler tilhørighet og er en aktiv og akseptert del av lokalmiljøet. 

Søknadsfrist er 01. mars 2022.

Les mer på viken.no

Søk om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken – frist 15. februar

Kulturtilskudd fra Viken fylkeskommune skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Neste søknadsfrist er 15. februar 2022.

Les mer på viken.no