mars 2022

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo Musikkråd for å inngå partneravtaler. Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder mellom de to rådene og kommunen, og forplikter alle partene til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn og unge som driver med kultur- og musikkaktiviteter i Nordre Follo kommune.

På bildet: (f.v) Jan-Elling Skaugerum fra Nordre Follo kulturråd, ordfører Hanne Opdan og Knut Falla fra Nordre Follo kulturråd. Foto: Nordre Follo kommune.