mai 2022

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er også mulig å søke om tilleggsmidler direkte fra IMDi for prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter hvor målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune. Frist 23. mai.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd direkte fra IMDi. Frist 20. mai.

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer. 

Lag og foreninger inviteres til å søke om tilskudd for å arrangere kulturarrangementer i sitt lokalsamfunn. For dette tilskuddet er det satt av inntil en million kroner. Se kriterier og lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. juni.

Bli med på Frivilligfestival 20. august – frist 5. juni

Nordre Follo kommune ønsker å feire Frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Festivalen holdes i og rundt Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12 – 18.

Kommunen inviterer frivilligheten til å delta med stander, aktiviteter og underholdning for å vise frem mangfoldet av frivillige lag og foreninger for innbyggerne i Nordre Follo. Dette er en flott anledning til å promotere sin frivillige organisasjon og sine aktiviteter, og bli med på feiringen. Gå til påmeldingssiden

Påmeldingsfrist 5. juni.