august 2022

Bli med på frivilligbørs i Kolben kulturhus

21.september 2022 arrangeres første frivilligbørs i Nordre Follo kommune. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Frivilligbørs ble arrangert i 2018 og 2019 i tidligere Oppegård kommune. Eksempler på avtaler som ble inngått der:

 • Plass til kanoer for BUA i Røde Kors huset.
 • Mat for menn – lær å lage enkle retter.
 • Ønsketreet som står på kjøpesentrene hver førjul.
Hvorfor bør frivillige delta?
 • Vis hva dere brenner for i Nordre Follo-samfunnet.
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
Program
 • 16.30: Plakatverksted – for de som ønsker
 • 17.30: Åpning av børsen og mingling
 • 18-19: Børstimen
 • 19.00: Premieutdeling
 • 19:30: Vel hjem

For mer informasjon og påmelding, gå til www.frivilligbors.no

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet kan gode tiltak kanskje forlenges eller utvikles?

Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og søknadsfristen har nå blitt forlenget til 18. november.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune