januar 2023

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Nordre Follo kommune har inngått et samarbeid med Oppegård Røde Kors om en tilskuddsordning for å gi barn og unge fra familier med dårlig økonomi mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter, som gir tilhørighet over tid.

De som tilbyr aktiviteten må sende en elektronisk søknad til kommunen, på vegne av barnet/ungdommen, for å få støtte til å dekke medlemskontingent, deltaker-/aktivitetsavgift, eller andre utgifter knyttet til en aktivitet som utstyr, cuper og leir.

Søknader behandles løpende, og beløpet som blir innvilget, utbetales til organisasjonen det søkes støtte til. Det er ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskuddet og hvordan man søker

Felles retningslinjer for utlån av skolelokaler

Viken fylkeskommune har fått på plass felles retningslinjer for utlån av fylkeskommunale videregående skolelokaler til lag, foreninger, studieforbund og andre frivillige. Vedtaket ble fattet i fylkestinget 14. desember 2022.

Retningslinjene skal sikre god tilgang til og likt regelverk for å behandle søknader om utlån av de fylkeskommunale videregående skolene i Viken fylkeskommune. Retningslinjene sikrer også at de tre nye fylkeskommunene har retningslinjer på plass i overgangen fra Viken i 2024, understreker fylkesråden.

Se hvordan du kan søke om lån av skolelokaler