Søk om tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter i 2024

Overgangsordning for tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Fra 1. januar 2024 oppløses Viken fylkeskommune og oppgavene overtas av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. For å sikre forutsigbarhet og en smidig overgang for tilskuddsmottakere som har vært vant til å få søknadene behandlet tidlig på året, utlyses midlene for festivaler og kunst- og kulturprosjekter som vanlig med søknadsfrist på høsten.  Utlysingen skjer med forbehold om prioritering og budsjettvedtak for 2024 i tre nye fylkesting.

Søknadsfrist 1. november 2023 for festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Viken fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til festivaler i 2024 og kunst- og kulturprosjekter i første halvår 2024. Utlysingen skjer med forbehold om fylkestingenes budsjettvedtak for 2024. Mer informasjon om ordningene samt kontaktpersoner finnes på Viken fylkeskommunes hjemmesider:

Søknadsskjema med veiledning åpnes i slutten av september, og søknadsfristen er satt til 1. november 2023. Søknaden må rettes til den fylkeskommunen der du har forretningsadresse, eller der prosjektet skal gjennomføres.

Beslutningen om tildeling av støtte vil bli gjort i de nye fylkeskommunene. Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, ca. 10–12 uker etter søknadsfristen 1. november.

Andre søknadsfrister for tilskuddsordninger i 2024

Informasjon om øvrige tilskuddsordninger på kunst- og kulturområdet vil bli kunngjort når disse er vedtatt i 2024.