Nordre Follo kulturråd

Bli med på frivilligbørs i Kolben kulturhus

21.september 2022 arrangeres første frivilligbørs i Nordre Follo kommune. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Frivilligbørs ble arrangert i 2018 og 2019 i tidligere Oppegård kommune. Eksempler …

Bli med på frivilligbørs i Kolben kulturhus Les mer »

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet …

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november Les mer »

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er også mulig å søke …

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai Les mer »

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer.  Lag og foreninger inviteres til å søke om …

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni Les mer »

Bli med på Frivilligfestival 20. august – frist 5. juni

Nordre Follo kommune ønsker å feire Frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Festivalen holdes i og rundt Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12 – 18. Kommunen inviterer frivilligheten til å delta med stander, aktiviteter og underholdning for å vise frem mangfoldet av frivillige …

Bli med på Frivilligfestival 20. august – frist 5. juni Les mer »

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo Musikkråd for å inngå partneravtaler. Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder mellom de to rådene og kommunen, og forplikter alle partene til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn …

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune Les mer »

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022. For arrangementstilskudd er det løpende frist. Fordelingen av tilskudd gjøres av Hovedutvalg for Oppvekst, idrett og kultur våren 2022, og utbetaling skjer innen to uker etter behandling i utvalget. Retningslinjer for de ulike tilskuddsordningene i Nordre Follo kommune: Retningslinjer tilskudd til kultur, idrett og nærmiljø …

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022 Les mer »

Digitale teaterforedrag og intervju i uke 9

I uke 9 kan du delta på åtte digitale fagseminarer som arrangeres av Viken Teaterråd. Seminarene foregår på kveldstid og varer i 45-55 minutter. Påmelding: Du sender inn at du ønsker link til faguka her: https://form.jotform.com/220482216229047Fristen er mandag 28. februar kl. 16.00. Program MANDAG 28. februar 19.00 – Foredrag Line Rosvoll om manus 20.30 – Intervju med lysdesigner …

Digitale teaterforedrag og intervju i uke 9 Les mer »