Bli med på ALLEMED-dugnaden 2023

Nordre Follo kommune ønsker velkommen til sin årlige ALLEMED-dugnad, der representanter fra kommunen og lokal frivillighet samles for en målrettet diskusjon rundt barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

 • Dato: Mandag 6. november 2023
 • Tid: 18:00–21:00
 • Sted: Ungdomskafeen i Westgaarden, Idrettsveien 8, Ski sentrum

Påmelding på e-post til maren.owe@nordrefollo.kommune.no innen 5. november. Fullstendig program for kvelden sendes på e-post.

I år dreier dugnaden seg spesielt mot ungdom og fritid:

 • Hva skal til for at ungdommene i Nordre Follo fortsetter i sine fritidsaktiviteter?
 • Hvilke barrierer hindrer deltakelse?
 • Hvilke muligheter har barn og unge til medvirkning i sine fritidsaktiviteter?
 • Og hva tenker ungdommene selv?

For første gang i Nordre Follo skal det arrangeres en ALLEMED Ung-samling i forkant av dugnaden, og kommunen håper å få med seg noen deltakere derfra som vil presentere sine tanker om ungdom og fritid i Nordre Follo.

Resultatene fra dugnaden, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere disse.

Etter ALLEMED-dugnaden i fjor har kommunen jobbet videre med bl.a.:

 • Samarbeid med ungdomsrådet om ALLEMED Ung-dugnad
 • Informasjon om tilskuddsordningen og fritidstilbud i kommunen
 • Forsterke tilskuddsordningen for sårbare grupper
 • Etableringen av en ALLEMED-festival

Se https://www.allemed.no/ for mer informasjon om opplegget.