Arrangement

Vil du vise arrangementet ditt i kommunens aktivitetskalender?

Kommunen har en aktivitetskalender der man kan legge inn arrangementer som er av interesse for innbyggere og besøkende i Nordre Follo. Få oversikt over alt som skjer, og legg inn ditt eget arrangement for å nå ut til flere. Et lite tips: Sjekk kalenderen i planleggingsfasen for å unngå kollisjon med andre arrangementer.

Når du har lagt inn ditt arrangement, må det godkjennes før det blir synlig i kalenderen. Les mer om hva du har ansvar for hvis du skal være arrangør.

Gå til kalenderen for å opprette et arrangement

Har du spørsmål om kalenderen, eller ønsker å endre et arrangement, kan du sende e-post til hvaskjer@nordrefollo.kommune.no.

Bli med på ALLEMED-dugnaden 2023

Nordre Follo kommune ønsker velkommen til sin årlige ALLEMED-dugnad, der representanter fra kommunen og lokal frivillighet samles for en målrettet diskusjon rundt barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

 • Dato: Mandag 6. november 2023
 • Tid: 18:00–21:00
 • Sted: Ungdomskafeen i Westgaarden, Idrettsveien 8, Ski sentrum

Påmelding på e-post til maren.owe@nordrefollo.kommune.no innen 5. november. Fullstendig program for kvelden sendes på e-post.

I år dreier dugnaden seg spesielt mot ungdom og fritid:

 • Hva skal til for at ungdommene i Nordre Follo fortsetter i sine fritidsaktiviteter?
 • Hvilke barrierer hindrer deltakelse?
 • Hvilke muligheter har barn og unge til medvirkning i sine fritidsaktiviteter?
 • Og hva tenker ungdommene selv?

For første gang i Nordre Follo skal det arrangeres en ALLEMED Ung-samling i forkant av dugnaden, og kommunen håper å få med seg noen deltakere derfra som vil presentere sine tanker om ungdom og fritid i Nordre Follo.

Resultatene fra dugnaden, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere disse.

Etter ALLEMED-dugnaden i fjor har kommunen jobbet videre med bl.a.:

 • Samarbeid med ungdomsrådet om ALLEMED Ung-dugnad
 • Informasjon om tilskuddsordningen og fritidstilbud i kommunen
 • Forsterke tilskuddsordningen for sårbare grupper
 • Etableringen av en ALLEMED-festival

Se https://www.allemed.no/ for mer informasjon om opplegget.

Velkommen til Kulturtinget 2023

Vi i Nordre Follo Kulturråd har gleden av å invitere til Kulturtinget 2023 – historiens første Kulturting i Nordre Follo. Du kan melde på opptil 5 personer fra ditt lag/forening/organisasjon.

Gå til påmeldingsskjema (frist 24. april)

Arrangementsdetaljer:

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: 18:00–21:00 (Er vi ferdig før, så avslutter vi, men vi blir ikke lenger enn 21:00)
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)
 • Parkering:  Det er masse parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer dog til bruk av kollektivtrafikk, eller samkjøring.
 • Servering: Det blir servering av kaffe/te/vann, «Dagbokringle», frukt og Twist.

Vi vil touche innom mange spennende og givende temaer, blant annet:

 • Kommunens «Kulturstrategi»
 • Tilgang til, og betaling for, møte- og øvingslokaler
 • Tilskuddsordninger
 • Hvordan gjøre kulturdelen i kommunebudsjettet større
 • Hjelp til selvhjelp: Hvordan gjør du deg som kulturaktør – og dine aktiviteter – mer kjent
 • Frivilligbørs
 • Hva skal Kulturrådet være – hvordan – for hvem
 • Hvordan skal Kulturrådet og kommunen arbeide best mulig sammen

Du vil få rik anledning til å komme til ordet med synspunkter og bidrag til punktene over, både muntlig og i form av gruppearbeid.

Velkommen!

Workshop om kulturstrategi 20. mars

I forbindelse med at Nordre Follo kommune utvikler en kulturstrategi, ønsker de å høre din/deres stemme om kulturlivet i Nordre Follo. Derfor inviterer de alle lag og foreninger som driver med kultur til en workshop på Langhuset, mandag 20. mars kl. 18.00–20.00.

Agenda:

 • Introduksjon og informasjon
 • Workshop i grupper
 • Oppsummering og veien videre

For å være best mulig forberedt til møtet, har kommunen laget en spørreundersøkelse om kultur som de håper at deltakerne vil svare på i forkant: https://forms.office.com/e/Q5qtNr52gZ

Det serveres kaffe/te og noe å bite i. Påmelding gjøres via e-post til Carina.Vestli.Jorgensen@nordrefollo.kommune.no innen fredag 17. mars.

Kulturtinget 2023 – hold av datoen!

Vi har gleden av å invitere til historiens første Kulturting. Hold av tidspunktet allerede nå!

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: Klokken 18.00–21.00
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (Tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)

Flere detaljer kommer etterhvert.

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturaktør med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest to uker før. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.

Bli med på frivilligbørs i Kolben kulturhus

21.september 2022 arrangeres første frivilligbørs i Nordre Follo kommune. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Frivilligbørs ble arrangert i 2018 og 2019 i tidligere Oppegård kommune. Eksempler på avtaler som ble inngått der:

 • Plass til kanoer for BUA i Røde Kors huset.
 • Mat for menn – lær å lage enkle retter.
 • Ønsketreet som står på kjøpesentrene hver førjul.
Hvorfor bør frivillige delta?
 • Vis hva dere brenner for i Nordre Follo-samfunnet.
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
Program
 • 16.30: Plakatverksted – for de som ønsker
 • 17.30: Åpning av børsen og mingling
 • 18-19: Børstimen
 • 19.00: Premieutdeling
 • 19:30: Vel hjem

For mer informasjon og påmelding, gå til www.frivilligbors.no

Bli med på Frivilligfestival 20. august – frist 5. juni

Nordre Follo kommune ønsker å feire Frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Festivalen holdes i og rundt Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12 – 18.

Kommunen inviterer frivilligheten til å delta med stander, aktiviteter og underholdning for å vise frem mangfoldet av frivillige lag og foreninger for innbyggerne i Nordre Follo. Dette er en flott anledning til å promotere sin frivillige organisasjon og sine aktiviteter, og bli med på feiringen. Gå til påmeldingssiden

Påmeldingsfrist 5. juni.

Digitale teaterforedrag og intervju i uke 9

I uke 9 kan du delta på åtte digitale fagseminarer som arrangeres av Viken Teaterråd. Seminarene foregår på kveldstid og varer i 45-55 minutter.

Påmelding: Du sender inn at du ønsker link til faguka her: https://form.jotform.com/220482216229047
Fristen er mandag 28. februar kl. 16.00.

Program

MANDAG 28. februar

 • 19.00 – Foredrag Line Rosvoll om manus
 • 20.30 – Intervju med lysdesigner Lars Langsholt 

TIRSDAG 1. mars

 • 19.00 – Foredrag Per Andreas Kirste om dramaøvelser
 • 20.30 – Intervju med scenograf Einar Dahl

ONSDAG 2. mars

 • 19.00 Foredrag Hanne Brinckner om regi av barn og unge
 • 20.30 Reprise: Intervju med lysdesigner Lars Langsholt 

TORSDAG 3. mars

 • 19.00 Foredag av Joakim Fink Graasvold om dramaturgi
 • 20.30 Reprise:  Intervju med scenograf Einar Dahl