Nordre Follo Kulturråd

Velkommen til Kulturtinget 2023

Vi i Nordre Follo Kulturråd har gleden av å invitere til Kulturtinget 2023 – historiens første Kulturting i Nordre Follo. Du kan melde på opptil 5 personer fra ditt lag/forening/organisasjon.

Gå til påmeldingsskjema (frist 24. april)

Arrangementsdetaljer:

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: 18:00–21:00 (Er vi ferdig før, så avslutter vi, men vi blir ikke lenger enn 21:00)
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)
 • Parkering:  Det er masse parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer dog til bruk av kollektivtrafikk, eller samkjøring.
 • Servering: Det blir servering av kaffe/te/vann, «Dagbokringle», frukt og Twist.

Vi vil touche innom mange spennende og givende temaer, blant annet:

 • Kommunens «Kulturstrategi»
 • Tilgang til, og betaling for, møte- og øvingslokaler
 • Tilskuddsordninger
 • Hvordan gjøre kulturdelen i kommunebudsjettet større
 • Hjelp til selvhjelp: Hvordan gjør du deg som kulturaktør – og dine aktiviteter – mer kjent
 • Frivilligbørs
 • Hva skal Kulturrådet være – hvordan – for hvem
 • Hvordan skal Kulturrådet og kommunen arbeide best mulig sammen

Du vil få rik anledning til å komme til ordet med synspunkter og bidrag til punktene over, både muntlig og i form av gruppearbeid.

Velkommen!

Kulturtinget 2023 – hold av datoen!

Vi har gleden av å invitere til historiens første Kulturting. Hold av tidspunktet allerede nå!

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: Klokken 18.00–21.00
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (Tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)

Flere detaljer kommer etterhvert.

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturaktør med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest to uker før. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo Musikkråd for å inngå partneravtaler. Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder mellom de to rådene og kommunen, og forplikter alle partene til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn og unge som driver med kultur- og musikkaktiviteter i Nordre Follo kommune.

På bildet: (f.v) Jan-Elling Skaugerum fra Nordre Follo kulturråd, ordfører Hanne Opdan og Knut Falla fra Nordre Follo kulturråd. Foto: Nordre Follo kommune.