Nordre Follo Kulturråd

Oppsummering fra Kulturtinget 2024

SUKSESS !!!

Det må vel være lov å bruke en såpass betegnelse om Kulturtinget 2024? Vi er trygge på det, etter alle de veldig hyggelige og positive tilbakemeldingene vi har fått.

Vi har alle en ære av dette, like mye dere medlemmer som oss i styret. For ikke å glemme vår flotte ordfører, utvalgsleder og virksomhetsleder kultur. «VI SAMMEN» skapte dette. «VI SAMMEN» skal jobbe konstruktivt og målrettet videre.

Så kan det være at «VI SAMMEN» en gang når et hårete mål om at Nordre Follo kommune kan smykke seg med tittelen «Norges kulturkommune». Lillestrøm klarte det i 2023. De er lik vår kommune på mange måter. Kanskje er det de som skal få være hovedtaler på Kulturtinget i 2025? Ja, for det blir et Kulturting i 2025 også. På våren en gang. Bare å glede seg til det!

Ordføreren åpnet Kulturtinget 2024 med å stake ut Høyres retning i kulturlandskapet. Bra at vi har en så kulturorientert ordfører. Det bare MÅ bli en bra fireårsperiode for kulturen.

Monica Larsson, daglig leder i NOKU (Norges Kulturforum), holdt et flott innlegg med noen stikk til oss og vår kommune. Monicas presentasjon kan lastes ned her.

Sissel Gransæther, virksomhetsleder for Idrett, kultur og oppvekst i kommunen, holdt en tydelig og god presentasjon av den totale, kommunale tilskuddsordningen, og ga også tips til andre steder å «hente ut» støttemidler. Alt hun sa er faktisk også å finne på våre hjemmesider (for de som måtte slite med å finne frem). Sissels presentasjon kan lastes ned her.

Nok en gang: Tusen takk for at «VI SAMMEN» fikk til et flott Kulturting 2024!

Protokollen fra Kulturtinget kan lastes ned her.

Ny samarbeidsavtale med kommunen er signert

Det er gledelig å kunne informere at Kulturrådet har signert ny samarbeidsavtale med kommunen. Som bildene viser, var det to glade ledere i Kulturrådet og en glad ordfører, som var skjønt enige om at det er samarbeid og samhold som gir de beste resultater.

Samarbeidsavtalen fremstår i ny drakt, sammenlignet med den forrige. Begge parter har lært litt siden den første avtalen ble signert for to år siden. Den nye avtalen, som også skal gjelde for to år, er tilpasset det handlingsrommet og de rammebetingelsene vi har å operere innenfor.

Avtalen gir oss også bedre grunnlag for å sette oss ned med kommunale instanser og personer og få til noe.

Som lederen for Kulturrådet sa på Kulturtinget: «Vi har en hel fireårsperiode foran oss, med et nytt kommunestyre, ny ordfører, ny utvalgsleder – og altså ny avtale. Hvis vi ikke får til noe sammen i denne fireårsperioden, så får vi det kanskje aldri til. Da er kanskje ikke Kulturrådet liv laga». 

For å sikre at noe skal skje, og at Kulturrådet er liv laga, har vi laget en handlingsplan. Denne ble gjennomgått og godkjent på Kulturtinget.

Vi gjentar den her:

NFKR skal i perioden frem til Kulturtinget 2025
– håndheve samarbeidet med kommunen, i hht. vedtatt samarbeidsavtale
– samarbeide med andre frivillige råd, gjennom fellesbetegnelsen Kulturforum
– delta på utvalgsmøtene i OIK
– arbeide for en økning av størrelsen på støttemidler til frivilligheten
– arbeide for å bidra til bedre vilkår for egnede lokaler for å kunne utøve medlemmenes kulturuttrykk
– arbeide for å (gjen)innføre aktiviteten «ordførers hedring»

I tillegg til dette er det på gang ulike initiativ både fra ordfører, privat utbygger og Idrettsrådet om å få etablert et «Frivillighetens hus».

Kulturrådet vil ta del i disse initiativene.

Vi SKAL får til noe! VI sammen. Kommunen, politikerne og dere flotte kulturaktører og medlemmer i Kulturrådet.

Se samarbeidsavtalen med Nordre Follo kommune

Velkommen til Kulturtinget 2024

Nordre Follo Kulturråd ønsker velkommen til Kulturtinget 2024, torsdag 25. april kl.18:30, i Langhuset på Vevelstad. 

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds høyeste organ. Derfor vil det underveis i årets kulturting også bli gjennomført en formaliadel, à la et årsmøte.

Kulturtinget bør være et av de viktigste arrangementene for kulturvirksomheter i Nordre Follo å delta på gjennom året.

Deltakelse på Kulturtinget skal bidra til å styrke den frivillige kulturvirksomheten i kommunen, styrke samarbeidet kulturvirksomhetene imellom, og styrke samarbeidet med kulturadministrasjonen og politikerne i kommunen.

Deltakelse på Kulturtinget skal også gi nyttig informasjon som medlemmene kan ta med seg tilbake i sine respektive kulturvirksomheter.

Program

Kulturtinget 2024 åpner kl. 18.30. Sørg for at du er ute i god tid til åpningen.

– Velkommen v/ Jan-Elling Skaugerum, leder i Kulturrådet, og kommunens ordfører, Cecilie Pind
– Hovedtaler 1: Monica Larsson, daglig leder i NOKU (Norsk Kulturforum)
– Tema: Hva kjennetegner en god kulturkommune
– Hovedtaler 2: Sissel Gransæther – virksomhetsleder Nordre Follo kommune, kulturområdet
– Tema: Kommunens tilskuddsordning i praksis, og som del av ØHP (økonomisk handlingsplan)
– Kulturtingets formade (årsmøte)
– Arbeidsmøte for de respektive gruppene medlemmene er inndelt i – vi gjentar suksessen med arbeidsmøtene vi hadde i vinter 

Kulturtinget 2024 avsluttes kl. 20.45. Det blir servering og forfriskninger underveis.

Påmelding

Hver kulturvirksomhet som er medlem i Nordre Follo Kulturråd kan stille på Kulturtinget med opptil 3 deltakere. Dette selv om hver virksomhet ved eventuell stemmegivning kun har én stemme.

Påmelding kan gjøres allerede nå på e-post post@nordrefollokulturråd.no eller telefon 977 55 579. 

Gi beskjed om hvor mange som kommer fra hver kulturvirksomhet. 

Innkalling

Sitat fra vedtektene §3 – Kulturtinget: Styret innkaller til det ordinære Kulturtinget som skal avholdes hvert år innen utgangen av april med minst 3 ukers varsel. Sammen med innkallingen til Kulturtinget følger styrets årsmelding, kulturrådets vedtekter, valgkomiteens kontaktadresser og frist for saker til behandling på Kulturtinget.

Kulturtingets dagsorden (vedtektene §3):

1. Godkjenne innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Saker til behandling
5.1. Innkomne saker til behandling
5.2. Handlingsplan
5.3. Budsjettskisse
6. Valg til styret
7. Valg av minimum 2 medlemmer til valgkomite samt valg av minimum 1 revisor med 1 vara revisor

Forslag til saker

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest 2 uker før Kulturtinget. Forslag til saker kan sendes på e-post til post@nordrefollokulturråd.no eller til leders (Jan-Elling Skaugerum) telefon, 977 55 579. 

Valgkomité

Styret har rollen som valgkomité, og ferdig innstilling er inkludert i møtedokumentene nedenfor. Men, ytterligere forslag til styremedlemmer kan sendes på e-post til post@nordrefollokulturråd.no eller til leders (Jan-Elling Skaugerum) telefon, 977 55 579. 

Møtedokumenter

Last ned dokumenter til Kulturtinget (årsmelding m.m.)

Last ned Kulturrådets vedtekter

Vi sees på Kulturtinget 2024!

Hilsen Jan-Elling Skaugerum og Knut Falla, styreledere

Kulturtinget 2024 – hold av datoen!

Kulturtinget skal avholdes for andre gang, og vi oppfordrer til å holde av tidspunktet allerede nå.

 • Dato: Torsdag 25. april 2024
 • Tid: Klokken 18.30–20.30
 • Sted: Langhuset, Vevelstad

Mer informasjon kommer, og vi kan love at det har verdi å delta!

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturvirksomhet med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest 25. mars. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.

Velkommen til Kulturtinget 2023

Vi i Nordre Follo Kulturråd har gleden av å invitere til Kulturtinget 2023 – historiens første Kulturting i Nordre Follo. Du kan melde på opptil 5 personer fra ditt lag/forening/organisasjon.

Gå til påmeldingsskjema (frist 24. april)

Arrangementsdetaljer:

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: 18:00–21:00 (Er vi ferdig før, så avslutter vi, men vi blir ikke lenger enn 21:00)
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)
 • Parkering:  Det er masse parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer dog til bruk av kollektivtrafikk, eller samkjøring.
 • Servering: Det blir servering av kaffe/te/vann, «Dagbokringle», frukt og Twist.

Vi vil touche innom mange spennende og givende temaer, blant annet:

 • Kommunens «Kulturstrategi»
 • Tilgang til, og betaling for, møte- og øvingslokaler
 • Tilskuddsordninger
 • Hvordan gjøre kulturdelen i kommunebudsjettet større
 • Hjelp til selvhjelp: Hvordan gjør du deg som kulturaktør – og dine aktiviteter – mer kjent
 • Frivilligbørs
 • Hva skal Kulturrådet være – hvordan – for hvem
 • Hvordan skal Kulturrådet og kommunen arbeide best mulig sammen

Du vil få rik anledning til å komme til ordet med synspunkter og bidrag til punktene over, både muntlig og i form av gruppearbeid.

Velkommen!

Kulturtinget 2023 – hold av datoen!

Vi har gleden av å invitere til historiens første Kulturting. Hold av tidspunktet allerede nå!

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: Klokken 18.00–21.00
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (Tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)

Flere detaljer kommer etterhvert.

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturaktør med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest to uker før. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo Musikkråd for å inngå partneravtaler. Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder mellom de to rådene og kommunen, og forplikter alle partene til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn og unge som driver med kultur- og musikkaktiviteter i Nordre Follo kommune.

På bildet: (f.v) Jan-Elling Skaugerum fra Nordre Follo kulturråd, ordfører Hanne Opdan og Knut Falla fra Nordre Follo kulturråd. Foto: Nordre Follo kommune.