Tilskuddsordninger

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet …

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november Les mer »

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er også mulig å søke …

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai Les mer »

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer.  Lag og foreninger inviteres til å søke om …

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni Les mer »

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022. For arrangementstilskudd er det løpende frist. Fordelingen av tilskudd gjøres av Hovedutvalg for Oppvekst, idrett og kultur våren 2022, og utbetaling skjer innen to uker etter behandling i utvalget. Retningslinjer for de ulike tilskuddsordningene i Nordre Follo kommune: Retningslinjer tilskudd til kultur, idrett og nærmiljø …

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022 Les mer »

Søk om tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser – frist 1. mars

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Tilskuddet skal spore til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning.  Fylkeskommunen har som mål at Viken skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med …

Søk om tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser – frist 1. mars Les mer »

Søk om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken – frist 15. februar

Kulturtilskudd fra Viken fylkeskommune skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Neste søknadsfrist …

Søk om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken – frist 15. februar Les mer »

Opptatt av mangfold og inkludering? Søk tilskudd nå!

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» fra Kulturtanken gir barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Totalt 12,6 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører i 2022. Søknadsfrist 1. mars kl. 24:00. Les mer på kulturtanken.no