Felles retningslinjer for utlån av skolelokaler

Viken fylkeskommune har fått på plass felles retningslinjer for utlån av fylkeskommunale videregående skolelokaler til lag, foreninger, studieforbund og andre frivillige. Vedtaket ble fattet i fylkestinget 14. desember 2022.

Retningslinjene skal sikre god tilgang til og likt regelverk for å behandle søknader om utlån av de fylkeskommunale videregående skolene i Viken fylkeskommune. Retningslinjene sikrer også at de tre nye fylkeskommunene har retningslinjer på plass i overgangen fra Viken i 2024, understreker fylkesråden.

Se hvordan du kan søke om lån av skolelokaler