Hva kan din organisasjon eller forening bidra med for flyktninger fra Ukraina? 

Nordre Follo kommune står klare til å ta imot flyktninger fra Ukraina, og mange frivillige ønsker å bidra for at flyktningene skal bli godt ivaretatt. Kommunen har derfor utarbeidet en undersøkelse for å få oversikt over hva ulike organisasjoner og foreninger kan bidra med. Gå til undersøkelsen