Nordre Follo
Kulturråd

For kulturvirksomheter i Nordre Follo

Leders hjørne

Oppdatering av styrets arbeid

Januar 24
For Nordre Follo Kulturråd
Jan-Elling Skaugerum
Leder

Kulturtinget

I april 2023 ble historiens første Kulturting arrangert. Kulturtinget er Nordre Follo kulturråds høyeste organ, som et slags årsmøte. Men vi ønsker at Kulturtinget skal være noe mer, en arena for relasjonsbygging og meningsutveksling. Det var gledelig å se hvor mange som hadde møtt opp, og hvor fornøyd alle var med innholdet som ble presentert. Om noen måneder er det nytt Kulturting – etter planen i april 2024. Mer informasjon om det kommer etterhvert.

Kulturforum

Det frivillige kulturlivet i kommunen har gått sammen og dannet et Kulturforum. De som er med her er Kulturrådet, Musikkrådet, Speiderrådet og Idretts- og aktivitetrådet.

Hensikten med Kulturforum er å avstemme våre respektive interesser, så vi ikke sloss mot hverandre overfor kommune, næringsliv og sponsorer. Videre ønsker vi å bidra til at store kulturarrangementer ikke kolliderer med hverandre.

Vi har gjennomført tre møter i 2023. Kommunens kulturadministrasjon har vært tilrettelegger, deltaker og referent i disse møtene. Kulturforumet har ingen rådgivende myndighet, vi er foreløpig ingen høringsinstans. Men vi mener at vi har noe å hente ved å stå samlet i arbeidet med å styrke kulturtilbudet i kommunen. Møtefrekvensen vil opprettholdes i 2024.

Utvalg for Kultur og Idrett

Som følge av endringene etter valget, ble det også endringer i det politiske utvalget for «Idrett og Kultur». Hege Elise Blix Mortensen er ny utvalgsleder. Vi har allerede rukket å få god kontakt med henne, og det lover bra for vårt videre arbeid.

Utvalget hadde sitt første møte i november 2023. Da fikk Kulturrådet og Idretts- og aktivitetsrådet anledning til å presentere seg under møteagendaens punkt «Åpen halvtime». Nå vet i alle fall utvalgsmedlemmene at vi finnes. Vi må ha som målsetting å få komme tilbake med flere opptredener i utvalgsmøtene.

Apropos utvalgsmøtene – i år vil styret i Kulturrådet ha mer fokus på hvilke saker som behandles i hvert utvalgsmøte. Målet er å være til stede på alle utvalgsmøter fremover.

Kommunens kulturadministrasjon

Kommunalsjef Anne Melsom er øverste leder for den delen av administrasjonen som omfatter idrett og kultur. Hun har hatt denne rollen en stund nå, og vet godt hvem vi er.

Den vi har mest kontakt med i kulturadministrasjonen er virksomhetsleder Sisse K. Gransæther. Også hun har vært i rollen en stund, og jeg tør påstå at vi har opparbeidet en meget god relasjon til henne. Vi er begge innstilt på å jobbe enda tettere sammen i 2024, til det beste for kulturens posisjon i kommunen.

Reforhandling av samarbeidsavtale

I likhet med andre frivillige råd i kommunen, har også Kulturrådet en signert samarbeidsavtale med kommunen. Denne er under reforhandling, og skal behandles politisk i utvalgsmøte 30. januar.

Vi har spilt inn flere forslag til endringer, og skal møte kulturadministrasjonen til et møte om avtalens nye innhold, 22. januar. Samarbeidsavtalen vil du kunne finne på Kulturrådets hjemmeside.

Kulturstrategi

Politisk ledelse besluttet høsten 2023 kommunens kulturstrategi. Strategidokumentet var på tre sider, og sa kanskje ikke all verden. Planen var å lage en kulturmelding/kulturplan, men det endte altså opp med en strategi.

Sammen med både Sissel og Hege blir det vår jobb å sørge for at strategien blir til noe mer enn et dokument i arkivet.

Strategien er tilgjengelig her

Arbeidsmøter i Kulturrådet

Kulturrådet har organisert våre medlemmer i fem grupper, hhv. scene/teater/dans, kunst/maling/foto, historielag o.l., sosial kultur, og arrangører. Hver av disse gruppen har hatt ett arbeidsmøte siden Kulturtinget i 2023.

Det er gøy å se hvordan relasjoner bygges og kreativiteten blomstrer når ulike kulturvirksomheter møtes. En aldri så liten suksess, kan vi kalle disse møtene.

Neste arbeidsmøte vil bli holdt i forbindelse med Kulturtinget i april.

Følg med på siden til Nordre Follo Kulturråd

Vi tar mål av oss å være en portal for informasjon til alle kulturvirksomheter tilknyttet Kulturrådet. Men minst like viktig vil vi forsøke å være en portal mellom kulturvirksomheter og kommunen. Her finnes direkte linker til kommunens mange informasjonssider, som kanskje ikke alltid er like lett å finne. Så derfor – bruk oss i stedet!

Vil du bli medlem?

Kulturvirksomheter som enkeltpersoner, lag, grupper og kulturorganisasjoner med tilhørighet i Nordre Follo kan være medlem av Nordre Follo Kulturråd. Medlemskapet er gratis og registreres i kulturrådets register.