Nordre Follo
Kulturråd

For kulturvirksomheter i Nordre Follo

Medlemskap

Bli med og bidra til
økt samarbeid

Nordre Follo Kulturråd ønsker å synliggjøre for kommunen på best mulig måte hvor mange kulturvirksomheter som virkelig finnes i vår kommune. Vi har tro på at vi med et sterkt fellesskap vil kunne stå sterkere i dialogen med kommunen.

Hvem kan bli medlem?

Kulturvirksomheter med tilhørighet i Nordre Follo, som ikke allerede er medlem i Nordre Follo Musikkråd. En kulturvirksomhet i denne betegnelsen er enkeltperson/lag/forening/organisasjon/arrangør/overbygning for noe/noen som utøver et kulturuttrykk.

Slik blir du medlem

Medlemskapet er gratis og registreres i kulturrådets register. Send en forespørsel til post@nordrefollokulturråd.no for å bli registrert. Sørg for å oppgi følgende informasjon:

kontaktpersoner (styreleder o.l.) i deres lag/forening/organisasjon
telefonnummer og e-postadresse på ovennevnte
hjemmeside, facebookside e.l.