Økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire årene frem mot 2027. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

27. oktober 2023 la kommunedirektør Øyvind Henriksen frem sitt forslag til ØHP 2024-2027, og kommunestyret vedtok endelig ØHP 13. desember.

Du kan lese hele planen her eller gå direkte til delen som omhandler kultur og inkludering