Nordre Follo
Kulturråd

For kulturvirksomheter i Nordre Follo

Om oss

Kulturrådets rolle

Nordre Follo Kulturråd ble etablert i 2021, og ledes av Knut Falla og Jan-Elling Skaugerum. Vi representerer frivillige lag, foreninger og organisasjoner, samt frittstående utøvere av kunst og kultur.

Formålet vårt er å bidra til at kulturvirksomheter i Nordre Follo får best mulig rammebetingelser for utøvelse av kulturell aktivitet.

Nordre Follo Kulturråd inngikk en samarbeidsavtale med Nordre Follo kommune sommeren 2022. Gjennom denne skal vi bidra til at kommunen legger best mulig til rette for utøvelse av kulturell aktivitet.

Det holdes jevnlige samarbeidsmøter mellom kommunens kulturadministrasjon og oss. Vi fungerer som høringsinstans i kulturrelaterte spørsmål, og vi har møterett i politisk utvalg for kultur.

Se våre vedtekter
Se samarbeidsavtalen med Nordre Follo kommune

Avtalesignering: Jan-Elling Skaugerum, ordfører Hanne Opdan og Knut Falla signerer samarbeidsavtalen. Foto: Nordre Follo kommune.

Vil du bli medlem?

Kulturvirksomheter som enkeltpersoner, lag, grupper og kulturorganisasjoner med tilhørighet i Nordre Follo kan være medlem av Nordre Follo Kulturråd. Medlemskapet er gratis og registreres i kulturrådets register.