Opptatt av mangfold og inkludering? Søk tilskudd nå!

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» fra Kulturtanken gir barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Totalt 12,6 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører i 2022. Søknadsfrist 1. mars kl. 24:00.

Les mer på kulturtanken.no