Søk om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – frist 15. mars

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Les mer om ordningen på regjeringens nettside.

Det er kommunene som forvalter ordningen, men søknaden skal sendes til  Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Søknadsfrist er 15. mars.

Gå til søknadsskjema

Se retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner