Søk om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – frist 28. februar

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for tredje og fjerde kvartal i 2023. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. 

Det er blitt gjort en forskriftsendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september 2023, og derfor er disse søknadsrundene slått sammen. Den nye beregningsmodellen skal ligge nærmere den som gjelder husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time. 

Finn mer informasjon om ordningen og søknadsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider

Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.