Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er også mulig å søke om tilleggsmidler direkte fra IMDi for prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter hvor målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune. Frist 23. mai.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd direkte fra IMDi. Frist 20. mai.