Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer. 

Lag og foreninger inviteres til å søke om tilskudd for å arrangere kulturarrangementer i sitt lokalsamfunn. For dette tilskuddet er det satt av inntil en million kroner. Se kriterier og lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. juni.