Søk om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken – frist 15. februar

Kulturtilskudd fra Viken fylkeskommune skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer. Neste søknadsfrist er 15. februar 2022.

Les mer på viken.no