Søk om tilskuddsmidler til kulturutvikling – frist 10. mars

Seksjon for kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv i Akershus fylkeskommune har flere tilskuddsordninger som nå er utlyst.

Fristen for å søke er 10 mars kl.23.59.

Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, inntil 10-12 uker etter søknadsfristen. Kontaktpersoner for ordningene finner du på fylkeskommunens nettsider.

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 2. halvår 2024

Formål: Tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke 

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring

Formål: Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Akershus. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå. 

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke

Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus

Formål: Formålet med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ung Kultur i Akershus tilbyr tre søkbare ordninger:

  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktivitet initiert av unge

Les mer om ordningene og hvordan du kan søke