Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet kan gode tiltak kanskje forlenges eller utvikles?

Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og søknadsfristen har nå blitt forlenget til 18. november.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune