Tilskuddsordninger for Ung kultur

Viken fylkeskommune lanserte før sommeren 2022 en ny satsing på kultur for unge i Viken, gjennom organisering av en egen enhet kalt Ung kultur, og en egen tilskuddsordning for å øke deltakelse, medvirkning og egenorganisert kulturaktivitet blant unge.

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen.

Tilskuddsordningen har vært svært ettertraktet, og ordningen vil fortsette i 2023. Søknadsfristen er løpende.

Gå til viken.no for mer informasjon og ressurser